Bedemandens opgaver

Mariagerfjord Begravelsesforretning hjælper med alle de beslutninger og forberedelser, der gør den sidste afsked til en smuk oplevelse for alle pårørende.

Vi lægger stor vægt på personlig service og individuelle ønsker fra afdøde og pårørende, og vi gør vores yderste for, at højtideligheden og tiden op til bliver præcist, som I gerne vil have den.

Alle aftaler og foreberedelser sker efter aftale med de pårørende, så der skabes en tryg og professionel ramme før, under og efter den sidste afsked. Se evt. listen her med spørgsmål og vigtige overvejelser i forberedelsen af højtideligheden.

Forberedelserne

Afdøde lægges i kiste og køres i kapel
Vi sørger for at afdøde lægges i kiste og eventuelt iklædes eget tøj. Dette sker som regel samme dag, som dødsfaldet er sket. Når afdøde afhentes, kan man vælge, at afdøde skal synges ud.

Mariagerfjord Begravelsesforretning samarbejder med Tommerup Kister om levering af kister og urner. Du kan se vores udvalg af kister, urner samt lys og vaser til graven her .På det indledende møde med bedemanden vil de pårørende få mulighed for at se vores udvalg og vælge kiste og evt. urne.

Tid og sted for højtideligheden
Vi formidler gerne kontakten mellem pårørende og præsten i den kirke, hvor højtideligheden ønskes afholdt, og aftaler de praktiske detaljer og tidspunktet for højtideligheden. Vi hjælper også gerne med udformning og indrykning af dødsannonce.

Vi kan også hjælpe med vejledning i forhold til valg af gravsted, samt klare de praktiske aftaler med stenhugger i forhold til valg og udformning af gravsten.

Højtideligheden i kirken

Vi står for at koordinere og bestille kistepynt, kranse og blomster til kirken. På det indledende møde vil de pårørende få mulighed for at udvælge kistepynt, kranse og udsmykning til kirken, så alt tilpasses de pårørendes eller afdødes ønsker.

Vi træffer aftale med kirketjener omkring detaljerne for højtideligheden, og hvis det ønskes, kan vi sørge for trykning af salmeblade og træffe aftale med en solist (sanger eller musiker).

Efter højtideligheden i kirken kan vi også hjælpe med at arrangere en mindehøjtidelighed for afdøde, eksempelvis kaffebord.

Ikke-kirkelig/borgerlig højtidelighed
Hvis afdøde ikke er medlem af Folkekirken, kan bedemanden forestå en afsked med afdøde andetsted, som oftest i kapellet, som den afdøde er blevet bragt til efter dødsfaldet. I dette tilfælde arrangerer vi naturligvis også alle de praktiske detaljer.

Kremation
Ønskes kremation, forestår vi alle aftaler omkring dette, hvad enten urnen skal nedsættes ved samme kirke, som har forestået højtideligheden, eller transporteres til et andet sted. Selve urnenedsættelsen forestås af graveren ved pågældende kirke.

Efter begravelsen eller bisættelsen

Efterladte har mulighed for begravelseshjælp fra kommunen og evt. fra Sygeforsikringen Danmark. Vi hjæper gerne med de praktiske opgaver i forhold til at søge om begravelseshjælp. Vi kan ligeledes vejlede jer om Skifteretten.

Kontakt os i dag

Søger du en troværdig begravelsesforretning, ser vi frem til at høre fra dig. Vi kommer gerne til møde i hjemmet – og kan kontaktes døgnet rundt på tlf. 98 52 57 57 eller på mobil 40 82 58 94.